miércoles, 25 de junio de 2014

Flors que pengen / Pendant flowers
La cera perduda / The lost wax


Arracades de plata modelades a mà amb cera d'escultor

Silver earrings hand modeled with sculptor wax

viernes, 13 de diciembre de 2013

Procés de treball / Work process
El foc transforma la granalla en riell, els corrons laminen el riell i la serra cala la planxa que en resulta. Hi llimem el tall, hi soldem uns fils... Argolles en flor!

The fire transforms grit into rail, the rollers laminate the rails and the saw sets the resulting sheet .We lime the stem and weld some threads ... Flower rings!

viernes, 22 de noviembre de 2013

Del Tiffany a la Plata / From Tiffany to SilverActualment, la meva aventura creativa consisteix en captar la bellesa de les flors i plasmar-la en belles joies de plata, on el color s'introdueix a través del cristall. Fondre, laminar, serrar, llimar i polir la plata, em fascina tant com donar forma al vidre, amb ajuda de la rulina, la mola i el foc.
El resultat és fruit d'una personal evolució del tiffany (tècnica que consisteix en l'acoblament de peces de cristall mitjançant el coure i l'estany) a la joieria amb plata, que és el metall preciós que més m'agrada.
El meu últim gran descobriment ha estat constatar la possibilitat de portar a terme aquesta translació del tiffany a la plata.

Nowadays, my creative adventure consists in  capturing the flowers beauty and shaping it to beautiful silver  jewelry where the colour is introduced by the crystal. Meliting, rolling, sawing, and polishing the silver fascinate me as much as shaping the crystal with the help of the roller guide, the polisher and the fire.
The result comes from a personal evolution of tiffany  ( coupling technique of crystal pieces with  copper and tin) to the silver jewelry, the precious metal that I prefer.

My last discovery has been trying  the transfer from tiffany to silver.Anells  /  Rings


miércoles, 29 de mayo de 2013

Fermalls en flor / Flower brooch                                                              
                                   

Arracades de pètal / Earring petal

Sèrie d'arracades en forma de pètal / Series of petal-shaped earrings

jueves, 20 de mayo de 2010

Arracades silvestres / Wild earring

Sèrie d'arracades de plata i vidre picades a mà  /  Serie of chopped glass and silver earrings by hand.
Palmeres  / Palms


Narcisos  /  Narcissus


Gerberes


Fulles de roure  /  Oak leaves


viernes, 11 de diciembre de 2009

Argolles en flor / Flower ring

Sèrie d'arracades de plata calades a mà / serie of hand fretwork earrings 


Clavells / Carnations


Meravelles / Wonders


Gira-sols / Sunflowers


Zínnies 


miércoles, 21 de octubre de 2009

De la col.lecció "Virgen del Puy" / Virgen del Puy collection

El vidre és de Formentera / Glass from Formentera.
La inspiració d'Estella, Navarra / Inspiration from Estella, Navarra.Penjoll de l'Olga / Olga's pendant.

Experiments amb la cera perduda. / Lost wax experiment

Gota a gota he donat forma a aquest braçalet.
De nou el món vegetal 

 Drop by drop I have shaped this bracelet.The vegetal world again.
Introduint altres metalls / Introducing other metals.

Fermall que es descompon en arracades. / Brooch that turns into earrings.
Està fet amb plata, ferro i un vidre trobat a la platja de Badalona. / Made with silver,  iron and a crystal found in Badalona beach.
Aprenent mecanismes / Learning mechanisms.

Aquest braçalet porta tanca de caixa i frontissa. / This bracelet has a box fastener and a hinge.
La flor es pot descargolar i convertir-se en fermall. / You can unrol the flower and get a brooch.


Arriba el volum. / The volum arrives

Picar amb el martell és tota una delícia. / Hammering is a delight.

Fermall / Brooch

El vidre i la plata junts. / Glass and silver together

En aquests fermalls hi combino la plata i el vidre
 per primer cop. First time I combine silver and crystal in this brooch.

Flors de plata / Silver flowers


De qualsevol manera es pot fer una flor. /You can make a flower anyway.Anell / Ring


Recollidor de cabell / Collector hair
Les Pedres / Stones

Després va ser soldar. / welding was later.

Envoltar una amatista de plata i fer una flor. / surround a silver amethyst and make a flower

Anell / Ring

El calat / Draft


Primer va ser la serra. / Hacksaw was first.

Mitjançant la tècnica del calat pots dibuixar en plata tot allò que desitgis. / Through the fretwork technical you can draw in silver everything you want.


Arracades / Earrings

El reencuentro / The reunion

El temps ha passat, però no ha estat en va. He après la PLATA!!!Time has passed but not in vain. I have learned the SILVER!!!Després de fer centenars de joies amb la tècnica Tiffany, he volgut donar a les meves peces més consistència. / After making hundred of jewelry under the Tiffany's technique I have given more consistency to my pieces.

He estudiat joieria a l'Escola d'Art del Treball de Barcelona, i ara faig servir la plata en comptes del coure i l'estany. / I have been studying jewerly at the Art del Treball school in Barcelona, and now I use silver instead of copper and tin.

El resultat és magnífic! / Great result


miércoles, 14 de marzo de 2007

Transparent! / Transparent

Recordeu aquelles portes de vidres de colors que hi havia a moltes cases? Voilà! Aquell vidre es pot reciclar, ara és una joia. / Do you remember the colourful stained glass doors in a lot of houses? Voilà! You can recycle that glass, now it is a jewel.

Posted by Picasa

domingo, 28 de enero de 2007

Formes / Shapes

Pots donar-hi la forma que vulguis.You can shape it as you wish.

Fermall / Brooch


Ball de peces / Dance pieces


Es increïble la quantitat de maneres en què es poden combinar! / The amount of different ways you can combine them is amazing!sábado, 27 de enero de 2007

Compost / Mixed
També puc acoblar peces i crear formes. / I can also assembly pieces and create shapes

martes, 23 de enero de 2007

Simple. / Simple

Però les mans se me'n van cap a les joies... / But my hands go- towards the jewels.......

De sobte, un trosset de vidre es converteix en un anell. / Suddenly a piece of glass becomes a ring.
En arracades. / In earrings

En penjolls / In pendants
Posted by Picasa